ગાંધીધામ ખાતેના પાકા ડ્રાઇવીંગ લાયસન્‍સ ટેસ્‍ટ આપવા ઈચ્‍છુકો જોગ

157

ભુજ, મંગળવાર : ડ્રાઈવીંગ લાયસન્‍સ બાબતે સારથી ૪.૦ સોફટવેર અપડેશન થવાનું હોય ગાંધીધામ કચેરી ખાતે ફકત લર્નિગ લાયસન્‍સની કાર્યવાહી કરી આપવામાં આવશે. તેમજ ત્‍યાં ટેસ્‍ટ ટ્રેક કાર્યરત ન હોઇ પાકા ડ્રાઇવીંગ લાયસન્‍સ ટેસ્‍ટ માટે દરેક અરજદારોએ ભુજ કચેરી ખાતે ફરજિયાત આવવાનું રહેશે. જેની પૂર્વ કચ્‍છ વિસ્‍તારના અરજદારોએ નોંધ લેવા પ્રાદેશિક વાહન વ્‍યવહાર અધિકારી, ભુજ-કચ્‍છની યાદીમાં જણાવાયું છે.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.