ભાજપની પ્રથમ યાદી જાહેર : કચ્છના એકમાત્ર અંજાર સીટનો નામ જાહેર

1,544

જેની ઉત્સુકતા પૂર્વક રાહ જોવાઈ રહી હતી તે પ્રથમ વિધાનસભા ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી ભાજપે જાહેર કરી છે. જેમા કચ્છ માથી ફકત વાસણભાઇ આહીર નો અંજાર સીટ પર નામ જાહેર કરાયો છે. યાદી નીચે મુજબ છે.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.